Uzaklaştırma Kararı

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma kararı nedir sorusunun cevabını arayan sevgili okurlarım. Biliyorum ki aradığınız sorunun arkasında acılar ve elemler bulunmaktadır.  Evlilik denilen kavram halkımız arasında en kutsal görülen eylemlerdendir. Bu kutsallık kötü bir evlilik ile resmen ızdırap ve eleme dönmektedir.Sadece evlilikle bu olayı kısıtlamak oldukça yanlıştır. Aile içinde yaşanan her sorun insan üzerinde akıl almaz olumsuzluklara yol açmaktadır. Aile ve evlilik müessesi gerçekten toplumlar için hayati bir önem taşımaktadır. Bu önemli yapı taşını ise korumak kanunlarımıza düşmektedir. Bugün ki yazının asıl konusu olan Uzaklaştırma kararı ise bir nebze olsun kanayan yaraya tampon almak amacıyla kanun koyucular tarafından ortaya çıkartılan önlemdir. Bugün siz değerli okurlarımıza uzaklaştırma kararı ile ilgili A-Z ye ne kadar ayrıntı varsa anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere yazımız ana başlıklarını liste halinde sunmak istiyorum.

*Uzaklaştırma kararı nedir

uzaklaştırma kararı kimlere verilir.

*Uzaklaştırma kararı nasıl alınır

*Uzaklaştırma kararı nasıl uygulanır

*Uzaklaştırma kararı

*Uzaklaştırma kararı itiraz

*Evden uzaklaştırma kararı bitince ne olur

*Uzaklaştırma kararı sicile işler mi

*Uzaklaştırma kararı sorgulama

*Uzaklaştırma kararına uymamanın cezası nedir

Uzaklaştırma Kararı Nedir

Uzaklaştırma kararına hukuk camiası içerisinde koruma tedbiri olarak adlandırılmaktadır. Uzaklaştırma kararı bir yaptırım değil önlemdir. Bu ayrıntı çok önemli sevgili okurlarım. Uzaklaştırma kararı özetle, aile ve evlilik içerisinde yaşanan olumsuzluklar ileri safhada kapanmayacak yaralar açmasın diye konulan bir önlemdir. Aile bireylerinden bir yada bir kaçının diğer aile bireyleri ile kontak kurmasını geçici olarak engelleme faaliyetidir.

Uzaklaştırma kararını veren hakimler, mülki amirler yada kolluk kuvvetleri bu dayanağı 6284 sayılı kanundan almaktadır.

Uzaklaştırma kararı denildiği zaman halkımızın aklına gelen ilk şey kocalarının evden gitmesidir. Bu durum sanıldığı gibi sadece erkeklere işleyen bir önleme tedbiri değildir. Kanunlarımız sadece kocalar uzaklaştırılır diye bir maddesi bulunmamaktadır. Neyse daha iyi anlayabilmeniz için bu durumu biraz açalım sevgili okurlarım.

Uzaklaştırma Kararı kimlere verilir

Günümüzde maalesef genel olarak kocalar uzaklaştırma kararının baş rolünde olduğu için insanlarımız sadece erkeklere uzaklaştırma kararı verilebileceği inancını taşımaktadır. Ancak bu durum tamamen efsanelerden ibarettir..  Bu kanun kapsamında Korunan kişi her kimse karşı tarafa uzaklaştırma verilebilir. Örnek vermek gerekirse Kocalara, eşlere, çocuklara, torunlara Vb. gibi bir çok kişi uzaklaştırma kararından nasibini alabilir. Kanun bu konuda bir sınır bırakmamış. Bu nedenle ya bana bir şey olmaz demeyin. Karısından şiddet gören erkek de bu kanundan rahatlıkla yararlanabilir.

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır

Uzaklaştırma kararı almak için yapılması gereken ilk şey müracaat sevgili okurlarım. Bu konu ile ilgili en yakın kolluk kuvvetine, Savcılıklara veya Mahkemelere müracaatçı olabilirsiniz.  Bununla ilgili yazacağımız iki satır  dilekçe kafidir. Başvuru yaptıktan sonra delillerinizi sunarak uzaklaştırma kararınızı alabilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda bulunmakta her isteyen kafasına göre uzaklaştırma kararı alamaz. Hakim dosyanızı ve delillerinizi inceleler ve makul bir durumla karşılaşması durumunda karar verir.Uzaklaştırma kararı verecek diye de bir kaide yoktur. Hakim olayın gidişatına göre farklı önlem tedbirleri uygulayabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Hakimim bana bir uzaklaştırma kararı ver gibi ısmarlama bir yöntem yoktur. Bu yöntemin kararını verecek merciler ise bellidir.

Evden uzaklaştırma kararı bitince ne olur

Uzaklaştırma kararı süresinin bitmesi durumunda ortada kısıtlayıcı bir durum kalmamaktadır. Ancak korunan kişi için tehlike hala devam ediyorsa tekrar adli mercilere başvurulması gerekmektedir.  Sonuçta bu tedbirin amacı korunan kişinin güvenliğidir.Uzaklaştırma kararının uzatılması mümkün olabilir. Bu tedbirin gerekli fayda sağlamaması yeni tedbirleri uygulamaya koydurabilir.

Uzaklaştırma kararına itiraz

Uzaklaştırma kararına itiraz etmek mümkündür sevgili okurlarım. Yasal süre içerisinde  Mahkemeye yazılacak itiraz dilekçesi ile bu mümkün olmaktadır. Uzaklaştırma kararına itiraz için yasal süre sadece 2 haftadan ibarettir. Bu süreye dikkat etmelisiniz. Önemli bir diğer hususta itiraz etmeden önce hakimin önüne koyulacak somut deliller olmak zorundadır. Olayı şöyle özetleyebiliriz. Biz bu karara itiraz ederek aslında hakim beye bu karardan vazgeçin çünkü elimde bu somut delillerim var diyebilmeniz gerekmektedir. Bu konuda size önerim mutlak bir avukattan hukuki yardım almanızdır. Uzaklaştırma kararını geri almak içinse yine mahkemeye başvurmanız gerekmektir. Unutmayın itiraz hakkı herkes için vardır. Verilen her karara mantıklı ve makul ölçüde itiraz edilebilir. Kanun bize bu yolu sonuna kadar açmıştır. Yeter ki biz haklı olalım.

Hakimin verebileceği Koruma tedbirleri

Uzaklaştırma kararı koruma tedbirlerinden sadece bir tanesi sevgili okurlarım. Hakimler bir çok koruma tedbirine karar kılabilir. Kanunlarımız hakimlerimize kısaca şiddeti önlemek için ne gerekiyorsa yap talimatı vermiştir. Peki Uzaklaştırma kararı dışında diğer tedbirler nelerdir. Bu tedbirleri aşağıda maddeler halinde sıraladım.

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

Buradan anlaşılacağı üzere hakaret yada küfür etmeyeceksin kardeşim diyor.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

Burda da yazımızın konusu olan Uzaklaştırma kararı bulunmaktadır. Korunan kşiye yaklaşma talimatı vermektedir.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

Bu karar kapsamında babaların veya annelerin çocuklarından uzaklaştırıldığına yüzlerce kez tanık oldum.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Bu tedbirleden anlaşılacağı üzere aile düzeninin korunması için hakimlerimizde geniş yetkiler bulunmaktadır.

Uzaklaştırma kararı sicile işler mi

Takipçilerimizin sıklıkla sorduğu bir diğer soru ise uzaklaştırma kararı sicile işler mi? Uzaklaştırma kararı önleyici tedbirdir. Bu nedenle uzaklaştırma kararının sabıka kaydına işlemesi söz konusu değildir. Tabi burada önemli husus şu ortada bir şiddet yada suç varsa ve bu suç ile ilgili ceza alınmış ise o zaman işin rengi değişir ve sabıka kaydına o suç eklenir ama uzaklaştırma kararı önleyici tedbir oldu için sicile işlemez sevgili okurlarım
Konuyla alakalı bir bilgi daha vermek istiyorum. Aslında her işlediğimiz kabahat veya suç bunun içine önleyici tedbir kararı da giriyor. Devlet tarafından kayıt altında tutulmaktadır. Olası bir güvenlik soruşturmasında her şey ortaya dökülebilir benden söylemesi. Bu konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız https://kanunadam.com/sabika-kaydi-nasil-silinir/ isimli yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Uzaklaştırma kararına uymamanın cezası nedir

Sizlerden gelen mesajlarda insanların haykırdığı bazı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum

Eşim uzaklaştırma kararına uymuyor

Kocam uzaklaştırma kararını ihlal ediyor.

Eşim koruma tedbirlerine karşı geliyor.

Yukarda belirtiğim gibi Uzaklaştırma kararına uymayan insanların sayısı bir hayli fazla. Kanunlarımız elbette uzaklaştırma kararına uymamanın cezasını belirlemişlerdir. Bu bağlamda karara uymazsanız 3 ile 10 gün arasında zorla hapse girebilirsiniz. Yine tedbirin nitelik ve niceliğine göre zorlama hapsi süresi 10 günü aşmamak kaydıyla artar yada azalır. Birde şöyle bir senaryo bulunmaktadır. İnatla uzaklaştırma kararına uymayanlar ise olayda tekrar bulunduğu için 15 gün ile 30 gün arasında zorlama hapsine çarptırılır.

Her ne olursa olsun zorlama hapsi toplamda 6 aydan fazla olamaz

Uzaklaştırma kararı nasıl uygulanır

Hakkınızda koruma kararı çıktı ve bu karar kapsamında uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın sağlıklı işlemesi ile ilgili tüm sorumluluk yaşadığınız bölgede ki kolluk kuvvetleridir. Uzaklaştırma kararını taraflara tebliğ etmek zorunlu değildir. Uzaklaştırma cezasının takibini ve düzenini polis yada jandarma sağlamaktadır. Karar verildikten sonra uzaklaştırma kararı devreye girmiştir. Gerisi Kolluk kuvveti ve tedbir uygulanan kişi arasındadır.

Söz Kanun adamda

Öncelikli temennim hiç bir suretle koruma kararına ihtiyaç duymamanızdır. Oldu da başınıza geldiyse en kısa zamanda sorunlarınızı çözmenizi diliyorum. Karar verilmeden bir araya dahi gelemeyen insanların uzaklaştırma kararı aldıktan sonra bu karar tepki ve isyan etmesini anlamıyorum. Senin tepkin eşine yada kocana yaklaşmamaya mı yok sa millet ne der benim hakkımda diyerek kendi gururun mu ? Bu sorunun samimi olarak cevaplanması gerekiyor. Şayet haksızlık yapıyorsan bu karara saygı duymak zorundasın. Herkese mutlu ve mesut günler diliyorum.

One Response

  1. Avatar Ogün T 4 Temmuz 2020

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: