Hileli veya Taksirli iflas suçunun cezası nedir

Hileli iflas eden zalimlerden, taksirle iflas eden  uyanıklardan  sen bizi koru yarabbi !

Bugün ki yazıma güzel bir dua ile başladım. İflas etmek herkesin başına gelebilecek olağan bir durumdur ancak hileli iflas denildiği zaman işin içine biraz suç girmektedir. Bu gün hileli iflasın ne olduğunu ayrıntıları ile açıklayacağım. Öncelikle Hileli veya Taksirli iflas ile ilgili anlatacaklarımı başlıklar halinde siz değerli okurlarıma sunmak isterim.

 • Hileli iflas Nedir
 • Taksirli iflas nedir
 • Hileli iflasın cezası nedir
 • Taksirli iflasın cezası nedir
 • Hileli iflası oluşturan suç unsurları
 • Taksirli iflası oluşturan suç unsurları
 • Konkordato Nedir?
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Etkin Pişmanlık
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme,
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Cezanın Erteleme
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda şikayet süresi
 • Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Zamanaşımı ve Uzlaşma
 • Hileli veya Taksirli İflas Suçunda Görevli Mahkeme
 • Hileli veya Taksirli İflas Suçu ile ilgili yargıtay kararları

Hileli iflas nedir

Hileli iflas nedir sorunuzu yanıtlayarak konuya giriş yapmak istiyorum. Hileli iflas, alacaklının  borcunu alması için teminat olarak bulunan mal varlıklarının, bilinçli olarak hileli yollarla mal sahibi tarafından eksiltmesi işlemidir. Bu olayı kısa bir örnekle anlatmak gerekirse, bir inşaat firması çevresinden yüklü miktarda inşaat malzemeleri aldı ancak daha sonra inşaat firması çeşitli yollarla üzerine olan malları satarak yada el değiştirerek mal varlığını bitirdi. Yüklü miktarda aldığı inşaat malzemelerinin esas sahipleri ise şirketin bilinçli olarak batırılmasından dolayı mağdur oldu.  Bu şekilde bir çok örnek çoğaltılabilir. Hileli iflas suçu, kanunlarımızda mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bulunmaktadır. (Günümüzde maddi kayıplar ciddi sağlık problemlerine yol açmakta maalesef)

Taksirli iflas nedir

Taksirli iflas nedir sorusunu cevaplamadan önce bir çoğunuzun  “TAKSİR NE KARDEŞİM” dediğini duyar gibi oldum. Taksirin kelime anlama kusurlu iş yapmaktır. Eksik ve kusurlu yapılan işlere genel olarak taksir tanımı yapılmaktadır.  Taksirli iflas ise bir tacirin ticaret kurallarına aykırı davranarak gereken özeni ve dikkati göstermemesi sonucu iflas yaşanma olayıdır.  Taksirli iflas suçu kanunlarımızda mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bulunmaktadır.

Hileli iflasın cezası nedir

Hileli iflas yapmanın kanunlarımız nazarında elbette bir cezası vardır. Kanunlarımız bu suç ile ilgili ciddi bir yaptırım sergilemektedir. Hileli iflas ile ilgili hükmü Türk Ceza Kanunun 161 maddesi vermektedir.  İlgili kanun maddesi tam olarak şöyle beyan eder “Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Buradan anlaşılacağı gibi hileli iflas yapan kişi yada kişilere  ciddi bir cezai yaptırım uygulanmakta. Ne yani onlarca insanı mağdur eden bir kişi ceza almasın mı bana sorarsanız bu ceza az bile.

Taksirli iflasın cezası nedir

Taksirli iflasın cezası mı olur kanun adam diyenleri esefle kınıyorum gözümden kaçmış, dikkatsizliğime geldi, umursamaz davrandım o yüzden battım demenin hiç kimseye bir faydası yok. Bu nedenle Taksirli iflasında bir cezası bulunmakta, Taksirli iflas ile ilgili olarak hükmü yine Türk Ceza Kanunumuz vermektedir. TCK 162 maddesi tam olarak şöyle beyan eder “Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Bu yaptırım hileli iflasa göre oldukça yumuşak durumdadır. 

Hileli iflası oluşturan suç unsurları

Hileli iflasın oluşması için hangi koşulların sağlanması gerekiyor özetle hileli iflasın oluşmasını sağlayan unsurlar nelerdir Bu soruların cevabını ilk olarak TCK 161 maddesi veriyor. İlgili maddeye göre hileli iflası oluşturan suç unsurları;

 •  Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,
 •  Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,
 •  Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,
 •  Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi, gerekir

Burada bir konuya açıklık getirilmesi gerektiğini düşünüyorum İFLAS ETMEK  eylemi suç değil burada asıl mesele hileli yollarla mal kaçırarak iflasa neden olmak yani asıl mesele yukarda anlattığım hileli yollar sevgili okurlarım. Bu sebeple aman iflas ettiğim yetmemiş gibi birde hapislerde mi sürüneceğim korkusu olmasın.  Hileli iflas suçu ile alakalı olarak bir cezai yaptırım uygulanması için aranan en önemli şart  ise bir ticaret mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş iflas kararıdır. Bir tacir hakkında ticaret mahkemesi tarafından kesinleşmiş iflas kararı verilmediği sürece, bu konu ile ilgili olarak hileli iflas suçundan dolayı ceza verilemez.

Hileli iflas suçunun ispatı nasıl yapılır

Hileli iflas yapan birisinin suçu işlediğini nasıl ispat edebiliriz sorusu haklı olarak hepinizin sorması gereken bir soru olup cevaplaması ise bana düşüyor. Bir suçun ispatı için olmazsa olmaz kural somut ve kuvvetli delillerin bulunmasıdır. Peki Mahkeme veya savcılık hangi delilleri bulmalı ki Hileli iflas suçunu kanıtlasın, Mahkeme yada savcılık mutlak suretli şüpheli firma yada tacir ile ilgili olarak muhasebe kayıtları, fatura, irsaliye, ticari defterler gibi tüm bilgi ve belgeleri soruşturma dosyasına eklemesi gerekmektedir. Şüpheliler ile alakalı elde edilen bu bilgi  ve belgelerin en nihayetinde incelenmesi gerekmekte bu nedenle bilirkişi tarafından bu belgeler incelenerek uzmanlık raporu mutlak suretle dosyaya girmesi gerekmektedir. 

Taksirli iflası oluşturan suç unsurları

Taksirli iflasın oluşması için öncelikle ticaretin verdiği doğal kurallara uymaması gerekli tedbiri ve özeni göstermemesi gereklidir. Bu durumu bir örnek ile açıklamak gerekirse 50 kuruşluk bir sermayesi olan bir firmanın 1 000 kuruşluk işe girmesi bile bile lades olmak anlamına gelmektedir. Bu durumda taksirli iflas meydana gelmektedir.  Ticarette orantılı olmak çok önemli, firmanın veya iş yerinin potansiyeli doğrultusunda yatırımlar yapılmalı o ölçüde hareket edilmelidir. Taksirli iflas suçunda da mutlak suretle ticaret mahkemesi tarafından verilen iflas kararı bulunması zorunludur, bu karar yoksa taksirli iflas ile ilgili cezada yoktur. 

Taksirli iflas suçunun ispatı nasıl yapılır

Taksirli iflas suçunun ispatı için Hileli iflasta olduğu gibi mutlak suretle şüpheli firma yada kişilerin elde edilebilecek tüm ticari faaliyetlerinin tespit edilerek uzman bilirkişi tarafından bu belgelerin inceletilerek uzmanlık raporu tanzim edilmesi gerekmektedir. 

Konkordato Nedir?

Konkordota nedir diye merak edenler ne garip bir kelime diyenler toplanın konkordota kelimesinin ne anlama geldiğini siz değerli okurlarım için açıklıyorum.  Konkordato terimini en basit şekilde açıklamak gerekirse batmak üzere olan şirketlerin alacaklıları ile yaptıkları anlaşmaya denilmektedir. Konkordato anlaşmalarında fedakar olacak olan kısım kesinlikle alacaklı taraftır. Konkordato anlaşmalarında mutlak suretle alan razı veren razı olmalıdır. Konkordato taksirle iflas suçunu işlemek üzere olan tacirler için bir çıkış yolu olabilir.  Bu nedenle bu yazımızda mutlaka konkordato teriminden bahsetmem gerektiğini düşünmekteyim.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Etkin Pişmanlık

Hileli iflas yada taksirli iflas suçlarında elbette etkin pişmanlıktan yararlanma hakkına sahipsiniz ancak belli şartlar karşılığında, şimdi sizlerle hangi şartların oluşması durumunda etkin pişmanlık hakkını kullanabileceğinizi görelim.

 1.  Hileli yada taksirli iflas suçu ile alakalı kovuşturma aşaması başlamadan önce mağdur tarafın zararını karşılarsanız alacağınız ceza 2/3 oranında azalacaktır
 2. Hileli yada taksirli iflas suçu ile alakalı kovuşturma aşaması başlamış ancak ceza verilmeden önce  mağdur tarafın zararını karşılarsanız alacağınız ceza yarı oranında azalacaktır

Burada önemli bir husus daha bulunmakta sevgili okurlarım Ben bu suçu işlerim sonra karşı tarafın zararını karşılar kurtulurum demek de yanlış olacaktır.  Etkin pişmanlıktan yararlanma hususunda mağdurun rızası çok önemlidir. Mağdurun rıza göstermediği durumlarda belirttiğim cezai indirimlerden fayda sağlanamayabilir.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezası ile bu işten kurtulabilirim düşüncesi olan okurlarıma bir iyi birde kötü haberim var. İyi haberden başlamak gerekirse Taksirle iflas suçu ile ilgili olarak alınan ceza, adli para cezasına çevrilebilir. Kötü habere gelecek olursak Hileli iflas suçunun ceza sınırlarının yüksek olması nedeniyle adli para cezasına dönüşmesi bulunmamaktadır ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak ceza oranı düşerse hileli iflas suçu ile ilgili de cezalar adli para cezasına dönüştürülebilir.  Adli para cezası ile ilgili aklınızda bulunan tüm sorulara cevap bulmak için ADLİ PARA CEZASI  başlıklı yazımızı okumanızı şiddetle öneririm.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Cezanın Erteleme

Taksirli iflas suçunda hapis cezasının ertelenmesinde kural olarak herhangi bir engel yoktur ancak hileli iflas suçunun ceza alt ve üst sınır yüksek olduğu için etkin pişmanlıktan yararlanmadığı sürece hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir. Hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ başlıklı yazımızı okumanızı öneririm.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Taksirli iflas suçunun cezası az olduğu için ceza ile ilgili olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilebilir. Hileli iflas için bu söz konusu değil ancak etkin pişmanlıktan yararlanması halinde ceza oranı düşerse Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilebilir. Burada en önemli ortak nokta Hileli iflas suçunun ceza oranının fazla olması nedeniyle alternatif yöntemlerin bir çoğundan yararlanılmamakta ancak etkin pişmanlıktan yararlanırsanız bu güzel imkanlardan yararlanabilirsiniz. Bu nedenle etkin pişmanlık hususunda çok iyi düşünmeniz gerekmektedir.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda şikayet süresi

Taksirli iflas veya hileli iflas suçları, takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında olmadığından dolayı  zaman aşımı boyunca istediğiniz zaman şikayetçi olma hakkına sahipsiniz. Bu şekilde bir suç tespit edilmesi durumunda savcılık mutlak suretle soruşturma başlatmak zorundadır.    Hangi suçların takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında bulunup bulunmadığının öğrenmek için Takibi şikayete bağlı suçlar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Taksirli veya Hileli İflas Suçunda Zamanaşımı ve Uzlaşma

Taksirli iflas suçlarında zaman aşımı süresi 8 yıl, Hileli iflas suçlarında zaman aşım süresi 15 yıldır. Bu süreler boyunca istediğiniz zaman şikayet etme hakkınız bulunmaktadır. Hileli iflas veya taksirli iflas  suçlarında uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır.

Hileli veya Taksirli İflas Suçunda Görevli Mahkeme

Taksirle iflas suçu ile ilgili davalara Asliye ceza mahkemeleri  

Hileli iflas suçu ile ilgili davalara Ağır ceza mahkemeleri  bakmaktadır.

Hileli veya Taksirli İflas Suçu ile ilgili yargıtay kararları

Ceza Genel Kurulu 2011/…

Keyfiyet ticaret sicil memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır’ hükmü ile ticareti terk eden tacirin yapması gereken yükümlülüğü belirlenmiş, aynı Yasa’nın 337/a maddesinin birinci fıkrasında ise 44. maddedeki yükümlülüğe aykırı davranılması da, ‘Ticareti terk edenlerin cezası’ başlığı altında, ‘44. maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez’ şeklinde düzenleme ile yaptırıma bağlanmıştır. Maddeden anlaşılacağı üzere ticareti terk suçunun oluşabilmesi için, ticareti terk eden tacirin bu durumu onbeş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğuna bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaması gerekmektedir.

Ceza Genel Kurulu 2006/6-328 E., 2006/323 K.

Sanığa yüklenen taksiratlı iflas suçu, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 162. maddesinde düzenlenmiş ve ceza yaptırımı olarak 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yasanın 50. maddesinin 3. fıkrası ise, geçmişte hapis cezasına mahkûm olmayan ve suç tarihinde 65 yaşını doldurmuş bulunanlara verilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının, adlî para cezasına veya maddede öngörülen tedbirlerden birine çevrilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu durumda, 17.04.1931 tarihinde doğmuş olup, suç tarihi olan taksiratlı iflas kararının verildiği 31.05.2000 tarihinde 69 yaşında olduğu belirlenen ve geçmiş mahkûmiyeti bulunmayan sanık hakkında, hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 162 ve 50. maddeleri uygulanarak saptanacak adlî para cezası veya güvenlik tedbirinin, mahkemenin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 507 ve 522. maddelerini uygulayarak hükmettiği 1 ay 5 gün hapis cezasına nazaran daha lehe bir yaptırım olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: