HAKİM VEYA SAVCI NASIL ŞİKAYET EDİLİR

Hakim Nasıl şikayet edilir, Savcı nasıl şikayet edilir

HAKİM VEYA SAVCI NASIL ŞİKAYET EDİLİR

Şu karmaşık hayatta yaşadığımız süre boyunca ister istemez hepimizin başı bir takım belalara girmekte ve kendimizi adliyenin soğuk koridorlarında bulmaktayız. Hakkımızı aramak adaleti bulmak için başvurduğumuz savcılık veya mahkeme makamları istisna da olsa yanlış yapabilmektedir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş olan yüce devletimiz adaleti her anlamda sağlamak amacıyla savcı veya hakimler hakkında da şikayet edilmelerine imkan sağlamıştır. Bugün ki yazımız da hakim veya savcıların nasıl şikayet edileceği konularında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.

Hakim veya Savcılar hakkında yapılan şikayetleri hangi kurum değerlendirir

Başımıza gelen bir sıkıntı durumunda yada adalet aradığımızda ilk başvurduğumuz yer savcılık ve hakimler olmaktadır. Peki vatandaşlar hakim veya savcılar hakkında şikayetçi olmak isterlerse ne yapacaklar. Hakimler ve savcılar hakkında ki şikayetlere bakan kurum hangisidir sorusu akıllara gelmektedir.  Hakimler ve savcılar hakkında ki şikayetlere, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesine istinaden Adalet bakanlığına bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bakılmaktadır.

Hakim veya savcı hakkında yapılan ihbarlar

Hakim yada savcı hakkında ihbar yapıldıktan sonra bir nevi elekten geçmektedir. Öncelikle vatandaşımız, hakim yada savcı hakkında ihbar nereye yapılır ? sorusunu sormaktadır. Bu tip ihbarları vatandaşlarımız, polise, jandarmaya, cumhuriyet savcılıklarına yada adalet bakanlığına  yapabilir. Yapılan ihbarlar,kurumlar aracılığı ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Öncelikle ihbarlar genele müdürlük tarafından süzgeçten geçirilir. Hakim veya savcı hakkında yapılan ihbarın görev ile alakalı mı yoksa şahsi olarak işlenen suç ile mi alakalı olduğu belirlenir. Şimdi hep beraber başlıklar halinde ihbarlarla ilgili neler yapıldığını görelim.

İhbarların inceleme aşaması

Hakim veya savcı hakkında yaptığım ihbar mutlak suretle işleme konulacağını düşünen okurlarım bu yazımı iyi okumalarını tavsiye ederim. Yapılan ihbarın aslı astarı varmı yok mu diye ince bir araştırma yapılacaktır. Belli başlı bazı hususları yerine getirmeyen ihbarlar işleme konulmayacaktır. Hakim veya savcılar hakkında şikayetçi olanların ihbarlarında aranan özellikler nelerdir.  İhbarda aranan temel hususları sizlere maddeler halinde belirtmek istiyorum.

 • Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
 • açık kimlik bilgileri, imza ve adres bulunmayan,
 • daha önce inceleme ve soruşturma konusu yapılan ve yeni bir iddia ve delil içermeyen,
 • hâkimin yargı yetkisi ve takdir hakkı ile Cumhuriyet savcısının delil toplama,
 • değerlendirme ve suçu nitelendirme yetkisi kapsamında kalan,
 • akıl hastaları tarafından verilen dilekçeler
 • isnat edilen eylemin cezaî veya disiplin yönünden sorumluluğu gerektirmemesi hâllerinde ihbar ve şikâyetler işleme konulmamaktadır.

Yapacağınız ihbarda mutlak suretle yukarda ki hususları göz önüne almalısınız. Hakim veya savcı hakkında şikayet hakkınızı kullanmanız için ihbarınız da  isim, imza ve adres bulunmamakla birlikte ihbar ve şikâyetin somut delillere dayanması hâlinde dilekçe işleme konulmaktadır. Burada hepinizin anladığı üzere lütfen gerçekçi bir dayanağınız olmadan savcı veya hakimler hakkında  şikayetçi olsanız da, dilekçeniz inceleneceğin den herhangi bir yol kat edemeyeceksiniz.

Hakim veya Savcı hakkında yaptığım dilekçe işleme alındı mı

Dilekçenizi verdiniz hakim yada savcıdan şikayetçi oldunuz, dilekçeniz işleme konulmaması halinde, tebligat adresinize dilekçenizin işleme konulmadığını gerekçeleri ile birlikte bildirir bir yazı gelecektir.  Yazının içeriğinde ayrıca karara itiraz amacıyla idari yargı yoluna gidebileceğinizi belirtir. Bazı durumlarda ise dilekçenizin işleme konulmaması halinde, size bilgi vermeyerek,direk olarak  kendilerine dilekçeyi gönderen aracı kuruma bildirebilir

Hakim veya savcı hakkında yapılan ihbarın işleme alınması

Hakim veya savcı hakkında ihbarda bulundunuz yada şikayetçi oldunuz. Şikayetiniz veya ihbarınız işleme alındıktan sonra ilk olarak şikayetiniz yada ihbarınız ile ilgili işlemleri yürütmek amacıyla  Adalet Müfettişi veya şikâyet olunan hâkim ve Cumhuriyet savcısından daha kıdemli bir hâkim veya Cumhuriyet savcısı görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişilere genel olarak muhakkik adı verilmektedir.

Evet yapmış olduğumuz şikayeti araştırmak için bir Muhakkik belirlenmektedir. Bu durumda akıllara bir soru gelmektedir. Hakim veya Savcı hakkında yapılan şikayetleri değerlendirecek muhakkikler kimlerden seçilmektedir. Bu sorunun cevabını vermek gerekirse ihbarın yada olayın özelliğine göre öncelikle;

 • Adlî yargı adalet komisyonu başkanları
 • Ağır ceza mahkemesi başkanları
 • Cumhuriyet başsavcıları,
 • Ticaret mahkemesi başkan ve üyeleri,
 • Hukuk hâkimleri,
 • Bölge idare, idare ve vergi mahkemesi başkanları

inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilmektedir.

Görevlendirilen Muhakkik ihbarımızı yada şikayetimizi inceleyerek, inceleme fezlekesini Ceza İşler Genel Müdürlüğüne gönderir. İncelenen fezleke üzerine soruşturma izni verilirse gerçek anlamda soruşturma başlamış olacaktır. Bu olayın birde tersini belirtelim, ihbarımızı yada şikayetimizi inceleyen Muhakkik Eylemin cezaî ve disiplin yönünden suç teşkil etmemesine karar vermesi hâlinde , işlem yapılmasına yer olmadığı hususunda düşünce yazısı yazılarak evrak işlemden kaldırılmakta ve gerekçeli işlem sonucu ile süresinde idarî yargı yoluna başvurabileceği bir yazı ile müştekiye yani bizlere bildirilmektedir.

Hakimler veya Savcılar hakkında Kovuşturma evresi

Şikayetiniz veya ihbarınızla ilgili Muhakkikler tarafından yapılan soruşturma sonrası, tanzim edilen evrakların  aslı, ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı hakkında kamu davası açılmak üzere hakkında soruşturma yapılan hâkim veya Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmektedir.

Ayrıca  Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan ve birinci sınıf olmayan hâkimler hakkındaki evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir.

Hazırlanan soruşturma evrakının onaylı bir sureti disiplin yönünden gereğinin tayin ve takdiri için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Hakim veya Savcı hakkında Sadece disiplin yönünden kovuşturma izni verilmesi durumunda

İlgili hâkim veya Cumhuriyet savcısının savunması alındıktan veya savunma için verilen süre dolduktan sonra evrak, disiplin yönünden gereğinin tayin ve takdiri için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Hakim veya Savcı hakkında Cezaî ve disiplin yönünden işlem yapılmasının gerekli görülmediği durumlarda

Soruşturma evrakı işlemden kaldırılmaktadır. Bu durumda düşünce yazısının bir sureti, daha önceden soruşturma iznine ilişkin düşünce yazısının gönderildiği Personel Genel Müdürlüğüne bilgi amaçlı gönderilmekte ve şikâyet olunan hâkim veya Cumhuriyet savcısına evrakın işlemden kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, gerekçeli işlem sonucu ile süresinde idarî yargı yoluna başvurabileceği müştekiye de bir yazı ile tebliğ edilmektedir.

Hakim veya Savcı hakkında Kovuşturma İşlemleri:

Cezaî yönden kovuşturma izni verilmesi üzerine, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonrasında ilgili mahkemede son soruşturmanın açılmasına karar verilip verilmediği takip edilmekte, mevzuata aykırı şekilde karar verildiği düşünülen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı yönündeki kararlar aleyhine kanun yararına bozma yoluna başvurulmak üzere evrak, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Kanun Yararına Bozma Bürosuna tevdî edilmektedir.

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ ŞAHSÎ SUÇLARI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İŞLEMLERİ

İhbar ve şikâyete konu eylemin şahsî suç olarak değerlendirilmesi hâlinde, soruşturma yapılması ve disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere soruşturma sonucunun ilgili evrak örneği ile birlikte gönderilmesi için ihbar ve şikâyete konu dilekçe; şikâyet olunan hâkim veya Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına gönderilmektedir.

Öte yandan; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan ve birinci sınıf olmayan hâkimler hakkındaki evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gönderilmekte olup, birinci sınıf olanlar hakkında ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 98’inci maddesine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, cezaî yönden kamu davası açılmasına yönelik olarak düzenlenen iddianame veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bir örneğinin soruşturma evrakı ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi üzerine, eylemin disiplin yönünden de soruşturma yapılmasını gerektirir mahiyette görülmesi hâlinde soruşturma izni verilmekte ve evrak disiplin soruşturması yapılmak üzere görevlendirilen muhakkike gönderilmektedir. Eylemin disiplin yönünden soruşturma yapmayı gerektirir mahiyette görülmemesi hâlinde ise, işlem yapılmasına yer olmadığına dair düşünce yazısı ile evrak işlemden kaldırılmaktadır.

Görevlendirilen muhakkik tarafından yapılan “disiplin soruşturması” sonucunda düzenlenen fezleke üzerine, disiplin yönünden kovuşturma izni verilerek evrak, disiplin yönünden gereğinin tayin ve takdiri için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na sunulmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Eylem hakkında “disiplin yönünden” işlem yapılmasının gerekli görülmediği hâllerde ise soruşturma evrakı işlemden kaldırılmaktadır.

ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı hakkında görevli ve yetkili Cumhuriyet başsavcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi, disiplin yönünden işlem yapılmasına engel olmadığı gibi kamu davası açılması veya mahkûmiyet kararı verilmesi de mutlak surette disiplin yönünden de soruşturma ve kovuşturma izni verilmeyeceği anlamına gelmemektedir. (Örneğin; şikâyete bağlı bir suçta şikâyet yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya taksirli suçlardan mahkumiyet kararı verilmesi gibi)

Öte yandan; şahsî suçlarda yargılama, şikâyet olunan hâkim veya Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan ve birinci sınıf olmayan hâkimlerin yargılaması Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte, birinci sınıf olanlar hakkında ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 98’inci maddesine göre değerlendirme yapılmaktadır.

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA İHBAR VE ŞİKÂYETİN KÖTÜ NİYETLE YAPILMASI VEYA DELİL UYDURULMASI:

Sadece “disiplin” cezasını gerektirecek mahiyette olan ihbar ve şikâyetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hâllerde, müşteki veya ihbar eden hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Genel Müdürlüğümüzce soruşturma ya da kovuşturma izni verilmektedir. Bu durumda soruşturma ve kovuşturma, şikâyet olunan hâkim veya Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve o yer ağır ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Kötü niyetle yapılan veya uydurma delillere dayanan ihbar ve şikâyete konu eylem, sadece “cezaî” veya “hem cezaî hem de disiplin” yönünden işlem yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, Genel Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir soruşturma veya kovuşturma izni verilmesi gerekmemekte ve bu hâlde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar genel hükümlere göre yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

Kanunadamın görüşü

Öncelikle hakimlerimiz ve savcılarımıza olan güvenimiz sonsuzdur. Onlar adaletin en önemli unsurudur. Her ne kadar konuma olan güvenimiz ve saygımız sonsuz olsa da her topluluk içerisinde yanlış yapan insanlar bulunabilmektedir. Bu nedenle öncelikle kamunun çıkarları söz konusudur. Her kim hata yaparsa bedelini kanunlarımız karşısında verecektir. Hakim veya savcı hakkında nasıl şikayette bulunmanız gerektiğini anlamamanız durumunda yorum kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

Kaynak:http://www.cigm.adalet.gov.tr

20 Comments

 1. Avatar Alpaslan 30 Ağustos 2019
 2. Avatar Öznur 1 Kasım 2019
  • Avatar kanunadam 7 Kasım 2019
 3. Avatar uğur 7 Ocak 2020
 4. Avatar tugrul 13 Ocak 2020
 5. Avatar Orhan Arslan 15 Ocak 2020
 6. Avatar Orhan Arslan 15 Ocak 2020
 7. Avatar Trabzonlu değilim 18 Mart 2020
 8. Avatar kasım barış 18 Mart 2020
 9. Avatar Ünal 25 Mart 2020
 10. Avatar Mustafa Çevik 23 Mayıs 2020
 11. Avatar Merve Aydin 11 Ağustos 2020
 12. Avatar recai Çulpan 15 Ekim 2020
 13. Avatar Seddar İnce 20 Kasım 2020
 14. Avatar Gulsen ak 20 Kasım 2020
 15. Avatar behco 17 Aralık 2020
 16. Avatar Turgay demirci 28 Ocak 2021
 17. Avatar Emine 11 Şubat 2021
 18. Avatar Nuri 10 Mart 2021
 19. Avatar Bilge 29 Ağustos 2021

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: