Falcılık, Büyücülük, Üfürükçülük Suç mu

Merhaba sevgili okurlarım 

Millet olarak maneviyatımıza düşkünüz. Her ne kadar dini vecibelerimizi yerine getiremesek de Allah’a inanan bir toplumuz.  Maneviyatımıza düşkün bir toplum olsak da dinimizin dahi hoş görmediği eylemleri tonla para vererek ne olduğu belli olmayan şahıslara yaptırıyoruz. Bu durum hem maneviyatımızı hemde maddiyatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Sevgili okurlarım bugün ki yazımız da Falcılık, büyücülük ve üfürükçülük gibi eylemleri konu alacağız.

Üfürükçülük ne önce ondan başlayalım… Benim nefesim kuvvetli sana bir üflersem hamile kalırsın (nefesine tüküreyim) Bu cümle ve benzerlerini kuran nefesinin kuvvetli olduğunu iddia eden din sömürücülerine genel olarak üfürükçü diyoruz. Bunlara çevrelerinde genelde Hoca olarak seslenirler.  Hamile mi kalmak istiyorsun ? Bahtının açılması mı gerek ? Bir ev mi istiyorsun ? Kocanı kendine bağlamak mı derdin?  Sevgili okurlarım ne derdin olursa olsun sizin ilk durağınız ALLAH olması gerekiyor. Bütün bu dileklerinizi ağzı kokuşmuş bir din sömürücünün nefesinden beklerseniz Allah sizlere ne der ?  Nerde duyulmuş birinin size üflemesi ile sizin hamile kaldığınız ? Nerde görülmüş birinin üflemesiyle bahtınız açıldığını bunlar tamamen saçmalık sevgili okurlarım. Bu dileklerinizi dua ile yaradan dan istemeniz en mantıklı iş olacaktır. 

Dinimizde de yeri olmayan bu üfürükçülük olayının kanunlarımızda da yerinin olmadığını belirtmek isterim. Sizin dini duygularınızı kullanarak sizi kayba uğratması TCK 158/1a maddesince Nitelikli Dolandırıcılık suçu sevgili okurlarım. Bu suçun cezası ise iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır. Üfürükçülük suçmu ? sorusuna cevap niteliğinde olmuştur sanırım. 

Sevgili okurlarım kafanızda ki sorulara toplu olarak cevap vermek istiyorum. Fal bakmak suç mu? Büyücülük yapmak suç mu? Muska yaptırmak suç mu? bunun gibi aklınızı kurcalayan bir çok soru olduğuna inanıyorum. 

Bu eylemleri yaparak sizden haksız kazanç elde ediliyor yada siz mağduriyet yaşıyorsanız yukarda ki sorularınızın tamamı Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamına girmektedir. 

Olaya birde farklı bir bakış açısı ile bakalım. Falcılık, büyücülük ve üfürükçülük eylemleri yapılıyor ama kimse mağdur değil. Hatta kimseden yaptığı iş karşılığında para talebinde bile bulunulmuyor.  Bu durum da herhangi bir mağdur şahıs da bulunmuyor. Bu durumda suç ortadan kalkıyor mu ? 

Kalkmıyor sevgili okurum 677 sayılı   Tekke ve zaviyelerle Türbelerin seddine ve 
Türbedarlıklarla ile bir takım  unvanların men ve ilgasına dair kanunda aynen şöyle der  Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur.
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer
verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır.  Bu durumda bile suç olup ilgili kanun hükümlerince işlem yapılması gerekiyor. Örneğin üfürükçümüz ben bu işi Allah rızası için yapıyorum kimseden hiç bir maddi talebim yok demesi kendisini kurtarmıyor sevgili okurlarım. 

Sevgili okurlarım ne dileğiniz varsa onu size verecek Rabbimizdir ondan gayrısından dilekte bulunmak ne büyük günahtır varın siz düşünün. Bu sahte hocalara verdiğiniz paralarla lüks içinde yaşıyor bu din sömürücüleri,  Bunlara bu hayatı yaşatan bizleriz ve bizim batıl inançlarımız. Büyü yaptırmak suç mu diye aratan okurum suç olup olmadığını bırak ilk başta dinimiz büyü yapmayı yasaklamış kanunlar da serbest olsa ne yazar.  Çocuk sahibi olmak için giden bayanlara yapılan tacizleri yada tecavüzleri hiç duymadınız mı ? Bu din fırsatçılarına lütfen imkan tanımayın. Çevrenizde bu şekilde iş yapan nefesi kuvvetli birileri varsa ihbar edin devletimiz kanunları ile nefesini kesecektir üfürükçümüzün.  Bu arada aklınızda ihbar edersem çarpılır mıyım sorusu varsa merak etmeyin hiç bir şey olmaz 🙂 

Bu yazımızdan sonra umarım artık üfürükçüye sahte hacı, hocaya gitmeyi düşünmezsiniz sevgili okurlarım. Bir sıkıntın varsa ve bu sorun ancak manevi bir güç ile çözülecek diyorsan, samimi olarak içten edilen bir dua en güzel nefes olacaktır içinize….. Bir kez daha net bir şekilde söylüyorum falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak gibi iddialara sahip olan dolandırıcılara lütfen fırsat tanımayın…

Tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle….

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: