CUMHURİYETİN İLANI

Cumhuriyet kelimesini çok fazla duyarız. Tek bir kelime gibi gözükse de aslında anlamı çok derin noktalara gitmektedir.  Basit bir şekilde cumhuriyet kavramını açıklamak gerekirse Cumhuriyet adını almış  ülkenin devlet başkanının seçimle işbaşına gelmesi yeterlidir.  İşte bu kadar basit bir tanımı olsa da ne kadar önemli ve kuvvetli bir etkisinin olduğunu tartışmaya dahi açmaya gerek yoktur.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. Millet egemenliğine dayanması ve demokratik bir yapıya sahip olması nedeniyle bu devletin isminin “Cumhuriyet” olması gerekiyordu. Evet  TÜRKİYE CUMHURİYETİ….  İnsanların eşit ve özgür olmalarını sağladı o 9 harften oluşan kelime egemenliği tamamen halka bıraktı ve o kelime yani bizi biz yapan değeri aldık o 9 harf ile

20 Ocak 1921 tarihli anayasada “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” deniliyordu. Bu, yeni rejimin ilân edilmemiş bir cumhuriyet olduğunu gösteriyordu.

Artık zamanı gelmişti 25 Ekim 1923’te hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal Paşaya, cumhuriyeti ilân etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine, Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına “Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz.” diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.” hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilânı kabul edildi. “Yaşasın cumhuriyet!” sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilân edildi 29 ekim 1923 tarihinde….

Cumhuriyeti korumalı cesurca….

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: