BOŞANMA SONRASINDA EŞYA (MAL) PAYLAŞIMI

Boşanma sonrasında mal paylaşımı nasıl olmakta, boşandıktan sonra eşya paylaşımı neye göre yapılmakta, bir çok insanın kafasında ki sorulara bu yazımızla cevap olacağız. Boşanma sonrası eşya paylaşımının hangi hükümlere göre yapıldığını siz değerli okurlarıma anlatacağım.

BOŞANMA SONRASINDA EŞYA (MAL) PAYLAŞIMI

Boşanma sonrasında eşya paylaşımı, ülkemizde son yıllarda en çok merak edilen konularından birisi olmuştur. Boşanma olaylarında ki artış, insanların bilinçsizce evlenmesi gibi nedenlerden dolayı evlilik süresince birlikte edinilen malların paylaşımı konusunda ciddi sıkıntılar baş göstermiştir. Boşanma sonrası mal paylaşımında 01.01.20002 tarihi çok önemli bir milat  haline gelmiştir. Bu tarih şimdiki Türk Medeni Kanunun yayınlandığı  tarih olup, boşanmalarda eşya paylaşımı, evlilik tarihlerinin bu tarihten öncemi  veya sonra mı olduğuna bakılarak yapılmaktadır. Ne alaka kanun adam, diyen sevgili okurlarıma durumu şu şekilde özetlemek istiyorum. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2002 yılında yürürlüğe girdi,  bu kanun yürürlüğe girmeden önce yapılan evliliklerde eşler tarafından özellikle mal rejimi seçilmemiş ise herkes kanuni olarak Mal Ayrılığı Rejimine tabi olmaktaydı, 2002 yılından sonra evlenen insanlar ise yine özellikle bir mal rejimi seçmemişlerseedinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır. Boşanma sonrası eşya paylaşımı bu rejimlere göre dağıtılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Boşanmada Mal Rejimi
 •  Edinilmiş mallara katılma rejimi
 • Mal Paylaşımı davası nasıl açılır
 • Katılma alacağı nedir
 • Katkı payı alacağı nedir
 • Değer artış davası Nedir
 • Boşanma sonrası eşya (mal) paylaşımı nasıl yapılmaktadır.
 • Evlilikte kişisel mallar
 • Evlilikte edinilmiş mallar
 • Mal paylaşımlarında Sözleşme
 • Anlaşmalı boşanma davasında mal (eşya) paylaşımı
 • Mal paylaşım davası için hangi mahkeme görevlidir
 • Mal paylaşım davası için nerede başvurmam gerekir
 • Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi
 • Mal Paylaşım Davası açma dilekçe örneği
 • Kanun adamın görüşü

Boşanmada Mal Rejimi

Boşanma sonrasında eşya paylaşımı için dava açmadan önce hangi mal paylaşım rejimine tabi olduğunuzu bilmenizde yarar var. Bunu bilmenizin tek yolu ise evlilik tarihiz sevgili okurlarım. Evlenmeden önce özellikle mal rejimi seçmeyen aileler için kanunlarda varsayılan mal rejimi esas alınmaktadır. 2002 yılından önce evlenmiş iseniz Mal Ayrılığı Rejimine 2002 yılından sonra evlilik yapmış iseniz edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaksınızdır. Bu açıklamamdan sonra bazı okurlarımın hesapları şaşmış olabilir. 2002 yılında evlenmiş bir karı kocanın 2002 yılından sonra boşanması halinde ne olacak sorusu bir çok okurumun aklını bulandırmakta.  Bu durumda evlilik tarihinizden 2002 yılına kadar olan  sürede edinilen mallar ile 2002 yılı sonrası edinilen malların ayrımı ayrı ayrı yapılacaktır. Bu nedenle bu şekilde bir durumla karşılaşan insanlar her iki mal rejimine de tabi olmaktadır.

 Edinilmiş mallara katılma rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi şuanda tüm evliliklerde varsayılan mal paylaşım rejimidir.  Bu yazımızı okuyan sevgili okurum muhtemelen de bu rejime tabidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, paylaşılacak olan mallar yarı yarıya paylaşılır. Paylaşılır derken kişisel mallar bu paylaşıma tabi değildir.

Mal Paylaşımı davası nasıl açılır

Mal paylaşım davası mutlak suretle boşanma davasının sonucu kesinleştiği zaman ayrıca açılmalıdır. Boşanma davası ile aynı anda mal paylaşım davası açılması olanaksızdır. Mahkeme boşanma davası ile mal paylaşım davasını ayrı iki dava olarak görecektir.Bunun yanında boşanma davanız kesinleştikten sonra mal paylaşım davanız için karar verilecektir.  Bu nedenle boşanma davanız sonuçlandığı zaman mal (eşya ) paylaşım davası açmanız gerekmektedir. Mahkemeden eşya paylaşımı ile ilgili olarak  Katılma alacağı, katkı payı alacağı, değer artış alacağı konularından talepte bulunabilirsiniz.Bu davalarda ki ortak kural sadece evlilik süresince edinilen mallar üzerinde paylaşım olacağıdır.

Katılma alacağı nedir

Katılma alacağının ne olduğunu aslında yukarda belirtmiştim. Her evlenen birey, evlenmesi ile birlikte mal rejimine tabi olmaktadır.  Evlenen bireyler arasında boşanma, ölüm yada başka bir mal rejimine geçme durumu olması durumunda evlilik süresi boyunca kazanılan malları paylaşma konusu ortaya çıkacaktır. Bu husus her iki çiftinde hakkıdır. Bu hakkını kullanan taraf ister istemez alacağını tahsil etmek istediği için bu alacağın adı ise katılma alacağı olarak nitelendirilmektedir.

Katkı payı alacağı nedir

Katkı payı alacağı, evlenen iki bireyden birinin aldığı  mal yada eşyaya diğer bireyin katkı sağlaması ve boşanma sonrası bu katkının alması için açılan davadır.  Evli karı koca zamanında mutlu mesut yaşarken bayan kendisine X bir eşya aldı diyelim bu eşyanın alımında ise kocanın çok ciddi katkısı bulundu, Mutlu mesut olan çiftimiz yıllar sonra ayrılma kararı verdiler ve boşandılar. Bu durumda erkeğimiz eski karısının aldığı X eşya ile ilgili katkı payı alacağı davası açabilir.  Katkı Payı alacağı davası 2002 yılından önce ki medeni kanunda bulunmakta ve uygulanmaktadır.

Değer artış davası Nedir

Değer artış davası 2002 yılından sonra düzenlenen medeni kanunla birlikte hayatımıza girmiştir.  Değer artış davası eşlerden birisinin birisine aldığı mala katkı sağlamış ve katkıda bulunulan malın değerlenmesi üzerine, yapılan katkının, artan değer miktarına göre alacak talep edilmesini ön görmektedir.

Boşanma sonrası eşya (mal) paylaşımı nasıl yapılmaktadır.

Boşanma sonrası mal paylaşımı için ilk olarak mahkemeye mal paylaşım davası açmamız gerekmektedir. Davamızı açtıktan sonra öncelikle kişisel mallar ayrılır. Şuan ki yasamıza göre edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik süresince kazanılan eşya yada malın paylaşımı yarı yarıya yapılmaktadır. Bu durumda merak edilen bir kaç husus ortaya çıkmaktadır. Boşanma sonrası eşya paylaşımında kişisel mallar nelerdir ve evlilik süresince edinilmiş mallar nelerdir soruları aklımıza gelmektedir.

Evlilikte kişisel mallar

Boşanma sonrası eşya yada mal paylaşımında, kişisel eşyalar ayrılır ve hiç bir şekilde paylaşımı söz konusu olamaz. Bu nedenle kişisel malların neleri kapsadığı oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle kişisel malları kapsayan hususları maddeler halinde anlatmak istiyorum.

 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlıkları
 • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına uygun  eşyalar
 • Satış, takas vs. yoluyla kişisel mallar yerine geçen para veya diğer kıymetli eşyalar.

Yukarıda belirtmiş olduğum maddelere uygun olan eşya yada mal hiç bir suretle mal paylaşımına tabi tutulmaz. Bunlar evlililik süresince edinilen mallar kapsamına girmemektedir.

Evlilikte edinilmiş mallar

Boşandıktan sonra mal yada eşya paylaşımı sadece evlilikte edinilmiş mallar üzerinde yapılacağından,  hangi malların evlilikte edinilmiş mal yada eşya kapsamına girdiğini çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Kanunlarımıza göre evlilik süresince edinilen malların kapsamını yine maddeler halinde açıklayalım.

 • Çalışmasının karşılığı olan kazançların tamamı,
 • Kişisel malların gelirleri burada ki en önemli ayrım malın kendisi olmadığı, sadece o maldan gelen geliri belirtmektedir. Örneğin bir evin kira geliri evlilikte edinilmiş mal olarak değerlendirilmektedir.
 • SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar, Burada iş kazası yada hastalık yada trafik kazası nedeniyle ödenen tazminatlar evlilikte edinilmiş mal olarak değerlendirilmektedir.
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler. Bu maddeden kastımız ise evlilik süresince edinilen bir arabanın yada evin satılarak paraya altına veya döviz gibi değerli mal yada eşyaya dönüştürülmesi durumunda bu para yada değerli eşyanın evlilikte edinilmiş mal olarak değerlendirilmesidir.

Mal paylaşımlarında Sözleşme

Boşanmalarda mal paylaşımı için mahkemeye başvurmadan önce karı koca kendi aralarında bir sözleşme yaparak hangi malların kişisel mal olarak değerlendirileceğini kendileri karar verebilir. Bu bağlamda yapacakları sözleşmeye istinaden kişisel mal yada eşya olarak belirtilen hususlar paylaşımdan muaf tutulabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında mal (eşya) paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma kararı alan bireyler kendi aralarında bir protokol düzenleyerek, mal varlıklarını, ziynet eşyalarını ve nafaka gibi hususları bu protokol ile kendi aralarında karara bağlarlar. Bu protokolü her ne kadar boşanmak isteyen çiftler tarafından düzenlense de bu anlaşmanın geçerli olması için hakimin onay vermesi şarttır. Bir başka önemli husus ise anlaşmalı boşanma yapan bireylerin kendi aralarında düzenlendikleri mal paylaşım hususların, tüm taraflarca açık ve anlaşılır terimler olmaması halinde, her bireyin 10 yıl içerisinde tekrar mal paylaşım davası açma hakkına sahiptir. Bireyler arasında düzenlenen protokolün varlığı, mal paylaşım davası açmak için engel değildir. Anlaşmalı boşanma yapan bireylerin mal paylaşım hususunda gerekli düzenlemeyi oldukça anlaşılır ve net bir şekilde belirtmesi ve bu hususun hakim tarafından onaylanması gerekir. Bu durumda bireyler arasında yapılan mal paylaşım hususları geçerli olup daha sonra mal paylaşım davasının açılmasının önü kapanacaktır.

Mal paylaşım davası için hangi mahkeme görevlidir

Boşanma davalarından sonra ki mal paylaşım davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir.  Mal paylaşım davası için hangi mahkemeye başvurmam gerekir diyen okurlarım. Başvurularınızı aile mahkemesine yapmanız gerekmektedir.

Mal paylaşım davası için nerede başvurmam gerekir

Mal paylaşım davası için bulunduğunuz bölgede ki aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir, Boşanma sonrası mal paylaşım için dava açmak isteyen bazı bireyleri küçük bir sorun beklemekte. Bireyler farklı şehirlerde yaşıyorsa bireyler hangi mahkemeye mal paylaşım davası açmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak size maddeler halinde konuyu açıklamak istiyorum

 • Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermiş ise, ölenin son ikametgahı mahkemesi , mal paylaşımı davasına bakmakla yetkilidir.
 • Evlilik boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme, mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
 •  Diğer tüm hallerde davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

Boşanma sonrası mal paylaşımı yapmak isteyen bireyler en geç ne kadar süre içinde dava açma hakkı vardır sorusu tarafıma gelen sık sorulardan biridir. Mal paylaşım davasını, boşanma kararı kesinleştikten itibaren 10 yıl içerisinde istediğiniz zaman  açabilirsiniz. 10 yıl içerisinde mal paylaşım davası açmadığınız halde bir daha mal paylaşım davası açma hakkınız bulunmamaktadır.

Mal Paylaşım Davası açma dilekçe örneği

….. AiLE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İhtiyati tedbir taleplidir.

 DAVACI          : İsminiz soyisminiz ve kimlik numaranız

VEKİLİ             : Avukatınızın İsim-sicil bilgisi

DAVALI           : Dava açtığınız kişinin isim bilgisini giriniz

KONU             : Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Artık Değere Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS
DAVA DEĞERİ: ……….TL  (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

 1. 1. Müvekkile davalı ile … tarihinde evlenmiş olup, davalı eş tarafından müvekkilime karşı … tarihinde açılmış olan boşanma davasına ilişkin yargılama süreci …Aile Mahkemesi’nin  …E. sayılı dosyası tahtında devam etmektedir.
 2. 2. Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu … tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.
 3. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan … tarihinde davacı müvekkilenin mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.
 4. Davalı eşin ailesinden gelen herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Davalı eş, evlilik birliği süresince geçimini ve lüks yaşam standardını davacı müvekkil eşin ailesine ait şirketten elde ettiği maaşı ile maaşı dışında karşılıksız almış olduğu paralarla sağlamıştır. Evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba vs. gibi mal varlıklarının tamamı şirket kasasından yapılan ödemeler neticesinde alınmıştır.
 5. Davalının ise anılan tarihte mevcut malvarlığı değerleri aşağıdaki gibidir:
 6. a)Evlilik birliği süresince edinilmiş olan …. Adresindeki müşterek ev, davalı tarafından … TL bedeli karşılığı satılmıştır.
 7. b)… adresindeki evin satışından 1 sene sonra ……………… tarihinde tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, … Mahallesi, .. Caddesi … no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmaz satın alınmıştır.

Ancak yukarıda tapu kaydı verilen gayrimenkuller, aile konutu olarak kullanılmakta iken davalı eş tarafından davacı müvekkilden habersiz bir şekilde sırf eşten mal kaçırmak amacıyla kötü niyetli olarak muvazaalı bir tasarruf işlemi sonucu … yılının .. ayında … adına devretmiştir. Bu nedenle de söz konusu taşınmazlar da TMK’nin 219.maddesi uyarınca edinilmiş maldır ve artık değer hesabında davalının aktiflerine eklenmesi gerekmektedir.

 1. 5. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine (TMK 218-241) göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

DELİLLER                    : Tapu kayıtları,  ilgili mahkeme kararları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     :  TMK m.218-241 vd, HUMK’nin ilgili hükümleri.

CEVAP SÜRESİ            : 10 Gündür

TALEP SONUCU         :

 1.  Öncelikle davalının kötü niyetli olarak … adına tescil ettirdiği tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, .. Mahallesi, ..Caddesi .. no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına;
 2.  Tapu kaydı verilen taşınmazın edinilmesinde kullanılan paranın kaynağı olan … mevkiinde yer alan evin satış bedelinin ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’nden sorularak tespit edilmesine,
 3.  TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine,
 4. Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) …………….. TL katılma alacağımızın, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;
 5.  Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine;

Karar verilmesini saygılarımla dilerim. …2019

Davacı Vekili

Av. …

Kanun adamın görüşü

Umarım herkes hayalinde ki prensi ve prensesi bulur. Boşanma durumunda hiç bir zaman kalmazlar. Hayat bu yaptığınız evlilik olumlu gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldınız umarım tartışmasız gönül kırmadan medeni bir şekilde boşanır, eşya yada para için kavga etmek zorunda kalmazsınız. Boşanma evresinde bulunan tüm bireylere sesleniyorum lütfen tüm işlemlerinizi sükunet ve kanunlar çerçevesinde yürütün.  Birbirinizi ceviz kabuğunu doldurmayacak meseleler için kırmayın. Her ne kadar ayrılmaya çalışsanız da inanın tam olarak ayrılamıyorsunuz. Anılar, evlatlar ve yaşanmışlıklar asla sizi ayırmayacaktır. Bu nedenle boşanma eylemini de gönül kırmadan yapmanız dileğiyle.

 

One Response

 1. Avatar Mustafa 31 Aralık 2019

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: