ANAYASAYA GİRİŞ

Merhaba sevgili okurlarım.. Bugün bir devletin ve bir millet için en önemli unsur olan yasalar hakkında konuşacağız. Bazı yasalar vardık ki yasaların yasası diyebiliriz.  İşte bugün yasaların yasası olan ANAYASA hakkında ufak bir giriş yapacağız.  Anayasada bir çok önemli tanım yapılmaktadır. Bu tanımlar devleti ve devletin yönetimini ele almaktadır. Gelin hep birlikte bizde bu tanımlara bir göz atalım.

Anayasamızı açtığımızda ilk olarak karşımıza Türkiye devletinin cumhuriyet olduğunu söylemektedir.  Yani Bu ülkenin imparatorluk yada krallık değil cumhuriyet olduğunu anlatmaktadır sevgili ana yasamız.

Anayasamızın 2 maddesine bakacak olursak laik demokratik bir hukuk devleti olduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayız.

Anayasamızın 3. maddesinde ise dilimizin TÜRKÇE olduğu bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak olduğu Milli marşımızın istiklal marşı olduğu ve başkentimizin ANKARA olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.  Evet sevgili okurlarım  şimdi ise anayasının 4. maddesine bakıyoruz. Bu madde diyor ki ilk 3 maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez yani değiştirilemez diye kesin bir hüküm koymuştur. Nede güzel yapmıştır değil mi sevgili okurlarım Bayrağımın istiklal marşımın değiştirilmesi hiç birimizin istemeyeceği durumların başında gelmektedir.

Anayasamızın 5. maddesinde ise devletin görevlerini tek tek açıklamaktadır. Devletin görevi Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır. Vatandaşların yani bizlerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır.  İnsanların temel hak ve hürriyetlerini korumaktır. İnsanların madde ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır sevgili okurlarım

Anayasamızın 6. maddesi ise egemenlik hakkında kesin bir hüküm vermiştir. Bu madde derki EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR….. Devlet milletsiz Millet Devletsiz olmaz sevgili okurlarım….

Anayasamızın 7 maddesi ise Yasama yetkisinin TBMM olduğunu bu yetkinin başka bir kurum yada kuruluşa devredilmesinin mümkün olmadığını açık bir şekilde belirtmiştir.

Anayasamızın 8. maddesi ise devletin Yürütme yetkisinin ise Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak yapacağını belirtiyor.

Anayasamızın 9. maddesi ise Yargı yetkisinin ise mahkemeler tarafından yürütüleceğini belirtiyor.

Anayasamızın 10. maddesi eşitlikten bahsetmektedir. Herkes hiç bir yarım yapılmaksızın eşittir diyor Kadın erkek eşittir bu eşitliği sağlamak için gerekli tedbiri ise devletin alması gerektiğini söylemektedir.

Çocuğa, yaşlıya özürlüye harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı değildir. Bu madde ayrıca der ki hiç bir zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz….

 Sevgili okurlarım kanunla kalın….

 

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: