ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Merhaba sevgili takipçilerim

Anayasa bizlerin insan gibi yaşamamız için gerekli tüm kanunların oluşması için olmazsa olmaz bir etmendir. Anayasa olmasaydı hayati tehlike arz edecek kanun yada kanunları görme ihtimali oluşacaktı.  Peki hiç merak etmediniz mi Anayasa nasıl değişir.

Anayasanın değişmesi için TBMM üye tam  sayısının en az 3 te 1 tarafından yazılı teklif verilir. Yani milletvekilleri kardeşim Anayasanın falanca maddesi bu şekilde değiştirelim şeklinde yazılı teklifte bulundu. Bu teklifler Genel kurulda 2 defa görüşülür.

Yapılan teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tam sayısının en az 5 te 3 nün gizli oyu ile  teklifi kabul etmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

    Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır. Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: