ADLİ SİCİL

Merhaba sevgili okurlarım

Aslına bakarsanız yapmış olduğumuz bir  çok iş ve işlemler kayıt altında tutulur. Kimileri beyinlerimizde, kimileri kalbimizde, kimileri amel defterimizde  hele kimi yaptığımız iş ve işlemlerde adli sicilimizde kayıt altında tutulur.

Bugün dertleşeceğimiz konu adli sicil  yani sabıka kayıtlarımız sevgili okurlarım. Adli sicil olayını kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse daha önceden suç işlemiş ve o suçtan ceza almış bireylerin kayıtlarının tutulduğu elektronik kayıt defteridir.

KİMLERİN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR?

Herkesin sevgili okurlarım hepimizin aslında bir adet adli sicil kaydımızın tutulduğu bir defter vardır. Kimilerinin bu defteri tertemiz kimilerinin ise baya kabarıktır. Sadece  bizim milletin adli sicil kaydı tutulmuyor. Ülkemizde suç işlemiş yabancı uyruklu şahıslarında adli sicil kaydı tutulmaktadır.

ADLİ SİCİLDE HANGİ BİLGİLERİM KAYIT ALTINDA TUTULACAK

Neler bulunmayacak ki sevgili okurlarım : ) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.  Hükmüne istinaden

 1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı, 
 2. Koşullu salıverilme kararı, 
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, 
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar, 
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu, 
 6. b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
 7. Denetim süresi,
 8. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu, 
 9. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 10. c) Adlî para cezası ile ilgili olarak; 
 11. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
 12. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, 
 13. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu, 
 14. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, 
 15. d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde; 
 16. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü, 

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,

   Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar, 
 2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar, 
 3. f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar, 
 4. g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar, 
 5. h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar, 
 6. i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 7. j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar, 

    Adlî sicile kaydedilir. 

 1. k)  Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

NE KALDI KANUN ADAM PEKİ HANGİ OLAYLAR ADLİ SİCİLİMİZA İŞLEMEZ

Haklısınız sayın okurlarım adli sicilinize işlemeyecek yaptırımlar idari para cezaları, disiplin veya tezyik hapis kararları işlemez.

ADLİ SİCİL BİLGİLERİMİ KİMLER TEMİN EDEBİLİR.

Bu bilgiler gizlidir sevgili okurlarım bu bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve savcılıklar bir soruşturmaya esas olarak isteyebilirler. Her isteyen gidip bilgilerinizi sebepsiz yere alamaz lafın özü.

ADLİ SİCİL KAYDIMI NERDEN ALACAĞIM

Adli sicil kayıtları genel itibariyle adliyeye bağlıdır. Adliyeye bağlı adli sicil sorgulama işi yapan bürolar bulunmaktadır. Buradan adli sicilinizi alabilirsiniz.

ADLİ SİCİL BİLGİLERİM NE ZAMAN SİLİNİR

Adli sicil kayıtlarınız cezanın yada güvenlik tedbirinin bitmesiyle

Ceza mahkûmiyetini ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme yada etkin pişmanlık durumunda

Ceza Zamanaşımının dolması durumunda

Ve en acısı ölmeniz durumunuzda adli sicil kaydınız silinecektir.

Bugün sizlerle adli sicil ile ilgili bir takım bilgiler vermeye çalıştık.  Mutlulukla kalın….

One Response

 1. Avatar Mert 24 Aralık 2020

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: