GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE İHMAL SUÇU VE CEZASI

Görevi kötüye kullanma suçu ile görevi ihmal suçları arasında ki fark, suçlar arasında ki cezalar ve bu suçların oluşması için gereken hususlar nelerdir. Bu sorularımızın tamamına bu yazımızla birlikte cevap bulacağız.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE İHMAL SUÇU VE CEZASI

Bir vatandaş olarak hayatımızın her anında devletimizin bizlere sunduğu imkanlardan yararlanmak isteriz. Bu nedenle devlet kurumlarına sık sık başvuruda bulunuruz.  Devletin kurumlarından almak istediğimiz hizmeti en sağlıklı şekilde olmasını isteriz. Sağlıklı hizmet almamızın en önemli şartı kamu görevlilerinin, görevini layık-i ile yapma gayesi içinde  bulunması gerekmektedir. Kamu personelinin görevini kötüye kullanması ya da ihmali  bizim açımızdan kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bugün sizlere Görevi Kötüye Kullanma ve ihmal  suçu ile ilgili  bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi sizlerle inceleyeceğimiz konu başlıklarına göz atalım.

Konu Başlıkları

Görevi Kötüye Kullanma suçu nedir

Görevi ihmal suçu nedir

Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarının tanımı

Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarının şartları

Görevi kötüye kullanma suçunun cezası nedir

Görevi Kötüye Kullanma suçu cezasının adli para cezasına çevrilmesi

Hangi kamu personellerine görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılabilir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Süresi ve zaman aşımı ne kadardır

Görevi Kötüye Kullanma suçu nedir

Görevi Kötüye Kullanma suçu, bir kamu görevlisinin yapması gereken bir işi yapmaması ya da yaptığı işi kanuna aykırı bir şekilde yapması halinde oluşan suçtur. Her kamu görevlisinin bir görevi vardır. Bu görevleri kötüye kullanırsa bu er yada geç ortaya çıkacak ve cezasız kalmayacaktır.

Görevi ihmal suçu nedir

Görevi ihmal suçu, bir  kamu görevlisinin yapması gereken bir işi ihmali sonucu yapmaması ve geciktirmesi nedeniyle zararın oluşması ile ortaya çıkan suçtur. Bu durumda kamu görevlimiz kötü niyetli değil  biraz tembel durumunda kalmaktadır. Görevi ihmal suçu TCK 257/2 sayılı maddede geçmektedir. Bu suç ile ilgili ayrı bir kanun maddesi yoktur. Görevi Kötüye kullanma suçu ihmal suçunu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarının tanımı

Görevi kötüye kullanma suçu oluşmuş, demek için belli başlı şartların bulunması gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Kamu görevlisinin yapmakla mükellef olduğu bir işi yapmaması
  2. Kamu görevlisinin yapmakla mükellef olduğu işi kanunların belirlediği ölçüde yapmaması
  3. Kamu görevlisinin yapmakla mükellef olduğu işi ihmal ederek geciktirmesi

Yukarıda belirtilen 3 maddenin, birisinin oluşması görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için yeterlidir. Burada önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Halk olarak bir kamu personelinin yapmakla görevli olduğu işi kanunlara aykırı yapması ya da yapmaması olayını, genel itibariyle Rüşvet ve İrtikap suçu olarak bilmektedir.  Bu suçlar ile görevi kötüye kullanma suçları aynı değildir. Mantık olarak düşündüğümüz de her iki suçta da görevde kanunsuzluk yapılarak işlendiği varsayılsa da, Rüşvet ve İrtikap suçlarında kamu personeli kendisine yarar sağlamaktadır.

Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarının şartları

Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarının oluşması için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Her, işini kanunsuz yapan kişiyi görevi kötüye kullanma suçu ile ithafta bulunmak yanlış olur. Gelin Hep beraber görevi kötüye kullanma ve ihmal suçunun oluşması için gerekli şartlara bakalım.

Konu Başlıkları

  1. Kamu Personeli olması
  2. Suçun kasıtlı işlenmesi
  3. Mağduriyet oluşması
  4. Kamu Zararı
  5. Haksız menfaat

Görevi kötüye kullanma suçunda kamu personeli olmak

Görevi kötüye kullanma suçu veya görevi ihmal suçlarında ilk şart, suçu işleyen kişinin kamu personeli olmasıdır. Halkımız arasında kamu personeli denildiğinde akıllara  ilk gelen şey devlet memurları. Devlet memurlarının, kamu personeli olduğu aşikardır ancak kamu personeli tanımı kanunlarımız da biraz daha farklıdır. Bu hususla ilgili Türk Ceza Kanunun 6 maddesinde, kamu personeli kavramının tanımını yapmıştır. Bu maddeye görev kamu personeli, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, şeklinde tanımlamıştır. Buradan yola çıkacak olursak bir belediye başkanı da görevi kötüye kullanma suçu işleyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bir kişinin kamu hizmeti yapıp yapmadığıdır. Belediye başkanı, Postacı,  Polis ve hatta avukat kamu hizmeti yaptıkları için bu kamu personeli olarak değerlendirilebilir.

Görevi kötüye kullanma suçunun kasıtlı işlenmesi

Görevi kötüye kullanma suçu, genel kastla işlenmesi gerekmektedir. Burada genel kast teriminden kastım, kamu görevlisinin yapmakla mükellef olduğu suçu ihmal ettiğini yada kanunlara aykırı olduğu bilmesi kafidir. Görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için illa ki özel bir kasıt bulunması şart değildir.

Görevi kötüye kullanma suçunda Mağduriyet oluşması

Görevi kötüye kullanma suçunun gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir diğer şart ise suç sonunda maddi yada manevi zararın oluşmasıdır. Kamu personelinin, kanunlara aykırı bir işlem yapması sonucu herhangi bir mağduriyet oluşmamış ise burada görevi kötüye kullanma suçundan bahsetmemiz olanaksızdır.  Buradan anlaşılacağı üzere görevi kötüye kullanan kamu personelinin mutlak suretle bir zarara yol açması gerekmekte olduğu aşikardır.

Görevi kötüye kullanma suçunda kamu zararı

Kamu personeli görevini kötüye kullanarak işlemiş olduğu bir suç sonucu devletimiz yani kamu zarara uğratılmış ise burada sanık kamu personeline gereken ceza verilecektir. Bura da kamu zararının tespitini hakimler yapacak olup, kamu zararı olmasa dahi yukarda belirtilen herhangi bir mağduriyet olması durumunda yine sanık kamu çalışanı gerekli cezaya çarptırılmaktan kurtulamayacaktır.

Görevi kötüye kullanma suçunda haksız menfaat

Görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olan bir kamu çalışanı, kötüye kullandığı görevi sonucu kişi yada kişilere haksız menfaat sağlaması durumunda yine görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğunu söyleyebiliriz.

Görevi kötüye kullanma suçunun cezası nedir

Şu Dünyada yapılan her hatanın bir yaptırımı olduğu gibi hepinizin malumu ki görevini kötüye kullanan bir kamu çalışanında cezası bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu Görevini Kötüye kullanan kamu çalışanları için bir hükme varmıştır. Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde açıkça şöyle belirtir “ Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir  menfaat , sağlayan kamu görevlisi,  altı aydan iki yıla kadar, hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde, Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir  menfaat, sağlayan kamu görevlisi,  üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklinde  kesin bir hükme varmıştır.  Burada verilen cezalara bakılınca, daha fazla olsa daha mı iyi olurdu diye düşünmüyor değil insan. Ancak burada ki önemli husus kamu görevlisinin rüşvet, irtikap suçu ile görevi kötüye kullanma suçunun aynı suçlar olmadığıdır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Süresi ve zaman aşımı ne kadardır

Görevi kötüye kullanma suçu, şikayete bağlı suçlar kapsamında bulunmadığından, tespiti halinde zaman aşımı bitene kadar soruşturma açılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Görevi kötüye kullanma suçunun zaman aşımı süresi 8 yıl olduğu için 8 yıl boyunca bu suçun tespiti yapılırsa soruşturma başlatılabilir.

Görevi Kötüye Kullanma suçu cezasının adli para cezasına çevrilmesi

Görevi kötüye kullanma suçu sebebiyle alınan cezasının adli para cezasına çevrilmesi  mümkündür.  Adli para cezasının ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için ADLİ PARA CEZASI başlıklı yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

Hangi kamu personellerine görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılabilir.

Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili sadece kamu personellerine soruşturma açılabileceğini belirtmiştik,  Bu başlık altında tarafımıza gelen maillerle cevap vermek adına soru cevap yapmak istiyorum.

DOKTORA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILABİLİR Mİ

Doktorlara görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili soruşturma açılabilmesi hususunda emsal kararlar bulunmaktadır. Kanunlarımız doktorları kamu personeli olarak öngörmüştür. Mesai saatlerinde zamanında göreve gelmeyen doktor ile ilgili açılan soruşturmaya örnek olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu – Karar: 2015/192 sayılı emsal kararı gösterebiliriz.

PTT GÖREVLİLERİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILABİLİR Mİ

PTT çalışanları da kanunlarımız nazarında kamu personeli olarak öngörülmekle birlikte kendilerine yapmış olduğu görev ile ilgili görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili soruşturma açılabilir.

POLİS MEMURLARINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILABİLİR Mİ

Polis memurları da kamu personeli olarak öngörüldüğünden yazımızda bahsettiğimiz hususların oluşması durumunda görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili soruşturma başlatılabilir.

BANKA  ÇALIŞANLARINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILABİLİR Mİ

Banka çalışanları kanunlarımız nazarında kamu personeli olarak öngörülmediğinden banka çalışanlarına görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza verilmemektedir.

Bu liste uzar gider sevgili okurlarım, daha bir çok meslek grubuna görevi kötüye kullanma suçu oluşması halinde soruşturma açılabilir.

Mikrofon kanun adam da

Görevini kötüye kullanma suçu bence onurlu her insan için oldukça utanç verici suçtur. Bu nedenle yaptığımız işe en üst seviyede dikkat ve özeni verelim. Bu suçun oluşması ve onurumuzun kırılması bir yana dursun ortada bir zarar var. Bu zarar yıllarca vicdanlarımız da kanayan bir yara olarak kalabilir. Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili aklınıza gelen tüm soruları yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz.

Hepinize iyi günler diliyorum.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: